Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el

Δράση: Επιχειρηματική Χρηματοδότηση

Η Επιχειρηματική Επανεκκίνηση είναι δράση που πραγματοποιείται μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ).

Σύνολα Προγράμματος

12.
Πλήθος Εγκεκριμένων Δανείων
1.760.
.338.11
Ποσό ΔανείωνΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ