Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el

Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

Η Επιχειρηματική Επανεκκίνηση είναι πρόγραμμα που πραγματοποιείται μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ Ι).

Σύνολα Προγράμματος

6.
Πλήθος Εκταμιευμένων Δανείων
687.962.
.24
Ποσό ΔανείωνΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ