Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el

Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα

Η Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα είναι πρόγραμμα που πραγματοποιείται μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ Ι).

Σύνολα Προγράμματος

1.0
Πλήθος Εκταμιευμένων Δανείων
24.653.
.18
Ποσό ΔανείωνΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ