Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el

Ταμείο Εγγυοδοσίας

Το ταμείο εγγυοδοσίας είναι πρόγραμμα που πραγματοποιείται μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ Ι).

Σύνολα Προγράμματος

1.
Πλήθος Εκταμιευμένων Δανείων
121.585.
.89
Ποσό δανείωνΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ