Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el
Προηγούμενες Προκηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 3 ΕΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΞΟΙΚ Ι ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ Ι ΚΑΙ ΙΙ

Καταληκτική Ημ. Υποβολής Φακέλων: 06-08-2020 13:00