Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el
Nέα

Ανακοίνωση περί ανάρτησης τεχνικού εγχειριδίου

Στο πλαίσιο της Υπαγωγής στο Πρόγραμμα “Εξοικονομώ – Αυτονομώ”, στην ιστοσελίδα και στην ενότητα Εγχειρίδια αναρτήθηκε το Τεχνικό Εγχειρίδιο εισαγωγής στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος που αφορά την διαδικασία διαχείρισης αίτησης μετά την Έκδοση της Απόφασης Υπαγωγής.»