ESG Tracker by HDB: Δημιουργήστε δωρεάν αναφορά για την επιχείρησή σας

el
Δημόσιες Παρεμβάσεις

Capital Link Sustainability: Ψηφιακό Λεύκωμα 2023. “Η Ελλάδα αλλάζει σελίδα, η Αναπτυξιακή της Τράπεζα λειτουργεί ως καταλύτης”

γράφει η ΑΘΗΝΑ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

200 χρόνια περίπου χρειάστηκε να περάσουν από το 1713 όταν πρωτοεμφανίστηκε – η επαναστατική για την εποχή – ιδέα της βιώσιμης ανάπτυξης για να φτάσουμε στο 2015 και να δοθεί για πρώτη φορά βαρύτητα στην ευθύνη του χρηματοπιστωτικού τομέα απέναντι στη διαχείριση και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. (COP26 συμφωνία του Παρισιού).

Ο χρηματοπιστωτικός τομέας μέχρι και πριν από λίγα χρόνια δεν είχε αντιληφθεί τον καθοριστικό ρόλο που μπορούσε να διαδραματίσει στον μετριασμό του αντικτύπου της κλιματικής αλλαγής, ενώ οι αγορές στο σύνολό τους είχαν συνειδητά δώσει προτεραιότητα στην άμεση κερδοφορία των επιχειρήσεων, εις βάρος των περιβαλλοντικών και των κοινωνικών στόχων (Grow first, Clean Later).

Αυτός όμως ο ρόλος μπορεί και πρέπει να αντιστραφεί με τις αγορές και τις επιχειρήσεις να αποτελούν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος.

Οι Αναπτυξιακές Τράπεζες, ως πρωτοπόροι μετασχηματισμών, παίζουν καταλυτικό ρόλο και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, και λειτουργούν ως παράδειγμα προς μίμηση στην άμεση ενσωμάτωση των ESG κριτηρίων στην στρατηγική τους κατεύθυνση.

Βασική προτεραιότητα της HDB αποτελεί η μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους και των κοινωνικών αποδόσεων, μέσω μιας προσαρμοσμένης πλέον επενδυτικής δραστηριότητας και λειτουργίας στις επιταγές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB κρίνουμε επιτακτική την ανάγκη δημιουργίας μιας στρατηγικής σχέσης μεταξύ Καινοτομίας και Βιωσιμότητας σε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο που θα καθορίζεται από μια διπλή μετάβαση: την μετάβαση στην βιωσιμότητα που θα ενισχυθεί μέσα από τη καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Γνωρίζουμε πως η μετάβαση αυτή θεωρείται υψηλού ρίσκου και προϋποθέτει οικονομικές επενδύσεις (capex), κεφάλαια που για την πλειοψηφία των ΜμΕ δεν είναι πάντοτε άμεσα και διαθέσιμα με ευνοϊκούς όρους.

  • Στην HDB όμως έχουμε αποδείξει πως είμαστε σε θέση να μοχλεύουμε κρατικά και ιδιωτικά κεφάλαια προς μια πραγματικά βιώσιμη ανάπτυξη με ESG κριτήρια ως σχεδιαστικό πλεονέκτημα, να σχεδιάζουμε καινοτόμα, υβριδικά και στοχευμένα χρηματοδοτικά σχήματα που θα κατευθυνθούν στην πράξη σε πράσινα, κλιματικά και βιώσιμα έργα καθώς και στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Καταρρίπτουμε το εμπόδιο στη χρηματοδότηση με τα νέα χρηματοδοτικά μας εργαλεία που είναι ήδη διαθέσιμα όπως τα Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης, τα Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια, το Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ οίκον καθώς και το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας.

Ως Ελληνική Αναπτυξιακή ΤράπεζαHDB εστιάζουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμβάλλοντας μέσα από τα ψηφιακά μας εργαλεία στην ενημέρωση, εκπαίδευση και υποστήριξη των επιχειρήσεων, στο ταξίδι προσαρμογής τους στις σύγχρονες απαιτήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης και της κλιματικής αλλαγής όπως το ESG Tracker.

Μέσω του εργαλείου αυτού, οι ΜμΕ κυρίως εταιρείες θα μπορούν να καταγράφουν δωρεάν βάσει ESG κριτηρίων το στάδιο βιώσιμης ανάπτυξης που βρίσκονται, να απαντούν σε επιλεγμένα κριτήρια ESG και να συγκρίνουν την επίδοσή τους σε θέματα ESG με αυτήν των άλλων εταιριών του ίδιου κλάδου.

  • Στρατηγική μας επιδίωξη είναι μέσα από την υποστήριξη των ΜμΕ να δημιουργηθούν νέα οικοσυστήματα ΜμΕ σε όλη την αλυσίδα αξίας, που θα λειτουργήσουν ως επιταχυντές με πολλαπλασιαστικά οφέλη όπως η δημιουργία νέων επιχειρήσεων, η αύξηση των θέσεων εργασίας και της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας, η ενίσχυση της εξωστρέφειας, η δημιουργία ευκαιριών «πραγματοποίησης αλμάτων» (leapfrogging) προς την υιοθέτηση νέων μοντέλων ανάπτυξης υποδομών και η αύξηση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης.

Στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB στοχεύουμε πάντα σε πρωτοποριακές χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες και καινοτόμες ψηφιακές λύσεις που στηρίζουν και ενισχύουν το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων.

Προασπίζουμε και προωθούμε ένα νέο μοντέλο πράσινης τραπεζικής που θα αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέσον ανάπτυξης με κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια, για τις επόμενες γενεές, με στόχο το Green Deal να γίνει Global Deal!