Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el

Ανθρώπινο Δυναμικό

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDB εξελίσσεται μαζί με τους ανθρώπους της σε έναν κλάδο που απαιτεί ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και ικανοτήτων. Η στρατηγική για το Ανθρώπινο Δυναμικό βασίζεται στη διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που αναπτύσσει και στηρίζει τους εργαζόμενους σε πολλαπλά επίπεδα, ενώ το οργανόγραμμα της Τράπεζας είναι διαμορφωμένο με βάση την ευελιξία, την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της. Σήμερα η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα παρέχει 113 θέσεις εργασίας διαμορφώνοντας ένα εργασιακό περιβάλλον ασφάλειας, ισονομίας και σταθερότητας. Η HDB τους τελευταίους μήνες έχει προχωρήσει σε ολικό μετασχηματισμό, με περισσότερα από 70 νέα στελέχη υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων και πιστοποιήσεων να εντάσσονται στο δυναμικό της, από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα. Στην HDB οι 92 από τους 113 εργαζόμενους είναι απόφοιτοι ανώτατων σπουδών και μεταπτυχιακών τίτλων. Στην HDB:

  • Καλλιεργούμε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με προτεραιότητα την ασφάλεια των εργαζομένων και την ενδυνάμωση της εταιρικής κουλτούρας με κοινές αρχές και αξίες.
  • Υποστηρίζουμε έμπρακτα την επαγγελματική ανέλιξη των εργαζομένων και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, ενθαρρύνοντας την αριστεία, την αξιοκρατία και την αναγνώριση της προσφοράς μέσα από την επιβράβευση.
  • Στηρίζουμε τη συνεργασία, την ομαδικότητα και την εξωστρέφεια.
  • Ενισχύουμε το αίσθημα της αφοσίωσης και επιδιώκουμε να αισθάνονται οι εργαζόμενοι υπερήφανοι για την εργασία τους στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Όλοι οι άνθρωποι της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας εργάζονται καθημερινά για την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της Τράπεζας πάντα προς όφελος της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας. Η ισότητα αποτελεί βασική αξία της HDB και στόχος είναι να αντανακλάται στην εσωτερική δομή, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες και καλλιεργώντας κουλτούρα που σέβεται και τιμά τη διαφορετικότητα. Στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αποδεικνύουμε την ισότητα στην πράξη, με το 47,8% στο γενικό σύνολο των 113 εργαζομένων να είναι γυναίκες. Εκτός της Προέδρου & Διευθύνουσας Συμβούλου Αθηνάς Χατζηπέτρου, γυναίκες επιλέχθηκαν και στις μισές θέσεις γενικών διευθυντών, διευθυντών και προϊσταμένων: 15 γυναίκες σε σύνολο 30 θέσεων. Κατά την επιλογή στελεχών δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ισομερή στελέχωση μεταξύ των φύλων σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα, καθώς και στο επίπεδο των προϊσταμένων στις μισές θέσεις εργάζονται γυναίκες. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα καταρρίπτει τη λεγόμενη «γυάλινη οροφή» (glass ceiling) εμπράκτως, δηλαδή κάθε εμπόδιο διακρίσεων στον εργασιακό τομέα σε σχέση με τις γυναίκες, με βάση τη διαφάνεια και την αξιοκρατία. Στηρίζουμε εμπράκτως τη νέα γενιά, η οποία αποτελεί το 28% του δυναμικού μας. Πρόκειται για νέους ηλικίας μέχρι 35 ετών (Generation Y/Μillennials & Z) αναπτύσσοντας συγχρόνως τις δεξιότητές τους. Σε έναν κλάδο που εξελίσσεται διαρκώς βασική μας επιδίωξη είναι να δημιουργήσουμε ένα μέλλον χωρίς αποκλεισμούς, με αξίες, αρχές και διαφάνεια, στηρίζοντας την οικονομική και συγχρόνως την βιώσιμη ανάπτυξη, την αξιοπρεπή εργασία, αναγνωρίζοντας πως η κινητήριος δύναμή μας είναι οι άνθρωποί μας.

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Ονομασία Κατηγορίας Ηλικιακό Εύρος
Gen Z 16-21
Gen Y (Millennials) 22-35
Gen X 36-53
Baby Boomer 54-64