ESG Tracker by HDB: Δημιουργήστε δωρεάν αναφορά για την επιχείρησή σας

el
Δημόσιες Παρεμβάσεις

Άρθρο της CEO της HDB κας Αθηνάς Χατζηπέτρου στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» (04.02.2023)

Ο ρόλος μιας Αναπτυξιακής Τράπεζας στο νέο περιβάλλον ακρίβειας χρήματος και προϊόντων

Oι περισσότεροι οικονομολόγοι συμφωνούν πως το οδυνηρό και βίαιο πληθωριστικό σοκ που υπέστη ο πλανήτης, κατά τη διάρκεια του 2022, θα αποδυναμωθεί.

Ο πληθωρισμός θα επιβραδυνθεί αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα εξαλειφθεί η ακρίβεια ούτε φυσικά θα μειωθούν τα επιτόκια.

Οι υψηλές τιμές των πρώτων υλών και προϊόντων μαζί με το ακριβό χρήμα, διαμορφώνουν τη νέα οικονομική πραγματικότητα την οποία οφείλουν να διαχειριστούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις.

Στο Οικονομικό Forum του Davos οι ηγέτες προειδοποίησαν τον πλανήτη ότι το υψηλό κόστος διαβίωσης θα μας ταλαιπωρήσει για τα δύο επόμενα χρόνια τουλάχιστον, μαζί με τη δυσλειτουργία της παγκόσμιας γραμμής παραγωγής.

Με απλά λόγια η προσφορά προϊόντων δεν θα μπορεί να καλύψει τη ζήτηση και οι τιμές -ιδιαίτερα στα τρόφιμα- θα συνεχίσουν να είναι υψηλές.

Σε περιόδους «υπερπληθωρισμού», όπως αυτή που περνάμε σήμερα, οι άνθρωποι βιάζονται να ξοδέψουν χρήματα τη στιγμή που πληρώνονται, γιατί κάθε μέρα που καθυστερούν να ξοδέψουν, οδηγεί σε υψηλότερες τιμές.

Αυτή η τάση προκαλεί αύξηση της ζήτησης σε βαθμό που δεν μπορεί να συντονιστεί με την προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών.

H ανισορροπία οδηγεί σε νέα αύξηση των τιμών.

Σε τέτοιες ακριβώς περιόδους αναδεικνύεται ο κρίσιμος, αντι-κυκλικός, παραγωγικός ρόλος μιας σύγχρονης Αναπτυξιακής Τράπεζας η οποία με στοχευμένες παρεμβάσεις συμβάλει άμεσα στη μείωση του κόστους χρήματος, στην ισόρροπη και δίκαιη κατανομή των οικονομικών πόρων αλλά και στην αύξηση της παραγωγικότητας που με τη σειρά της, εξομαλύνει την ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το πληθωριστικό περιβάλλον μοιάζει με ναρκοπέδιο.

Κάθε κίνηση τους, κάθε πρωτοβουλία, κάθε προσπάθεια εγκυμονεί κινδύνους που απειλούν την βιωσιμότητα τους.

Τα υψηλότερα επιτόκια αυξάνουν το κόστος χρηματοδότησης κάθε επενδυτικής πρωτοβουλίας.

Ταυτόχρονα όμως μετατοπίζουν το ενδιαφέρον των επενδυτών προς το βραχυπρόθεσμο κέρδος, γεγονός που δυσκολεύει τους σχεδιασμούς και τον προγραμματισμό της επιχείρησης.

Ιδιαίτερα κρίσιμη αναδεικνύεται σ’ αυτές τις περιόδους η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Συμπερασματικά: Κρίσεις σαν την σημερινή προσφέρουν την ευκαιρία σε μικρότερες επιχειρήσεις, να καλύψουν το χαμένο έδαφος, να δυναμώσουν εσωτερικά και να επενδύσουν στην καινοτομία αλλάζοντας τον τρόπο λειτουργίας τους.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα είναι δυναμικά παρούσα και σ’ αυτή τη συγκυρία.

Με την νέα πλατφόρμα Know Your Customer (KYC by HDB) προσφέρεται η δυνατότητα σε όλων των μεγεθών και ειδών επιχειρήσεις να αναρτήσουν -μία και μόνη φορά- το αναπτυξιακό τους σχέδιο και προφίλ και να το εκθέσουν στο σύνολο του τραπεζικού μας συστήματος.

Όλες οι τράπεζες θα κρίνουν και θα αξιολογούν το επιχειρηματικό σχέδιο, καταθέτοντας την δική τους -ανταγωνιστική- πρόταση χρηματοδότησης.

Τα νέα χρηματοδοτικά μας προγράμματα όχι μόνο μειώνουν σημαντικά το κόστος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά επιπλέον προσφέρουν ισχυρά κίνητρα για καινοτομία και χρηστή εταιρική διακυβέρνηση.

Λειτουργούν στοχευμένα για να στηρίξουν συγκεκριμένους κλάδους που εξυπηρετούν τους εθνικούς στρατηγικούς στόχους της οικονομίας μας.

Όλα αυτά γίνονται σε στενή σχέση και συνεργασία με τις επιχειρήσεις, αναπτύσσοντας τις συμβουλευτικές μας υπηρεσίες.

Δημιουργούμε μια νέα εξελιγμένη πλατφόρμα Funding Wizard.

Η πλατφόρμα αυτή θα συγκεντρώνει και θα διαχέει αυτόματα, πληροφορίες για ενεργά προγράμματα χρηματοδότησης που διαχειρίζονται δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς παγκοσμίως

Όταν ο πληθωρισμός τρέχει, η ακρίβεια πληγώνει και το κόστος χρήματος ανεβαίνει, οι επιχειρήσεις γνωρίζουν πως καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση.

Με ισχυρούς συμμάχους όπως είναι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα…