Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el
Δημόσιες Παρεμβάσεις

Άρθρο της Προέδρου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, κας Αθηνάς Χατζηπέτρου στο περιοδικό ESG

Η βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο των οικονομικών εξελίξεων. Η ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG θεωρείται μονόδρομος, καθώς αποδεδειγμένα πλέον επηρεάζει την ανάπτυξη και την εξέλιξη μιας επιχείρησης στο να παράγει αξία.

Στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα έχουμε μια βασική αρχή και φιλοσοφία «Αν δεν μπορείς να το μετρήσεις, δεν μπορείς να το αλλάξεις». Υιοθετούμε τα κριτήρια ESG αποδεικνύοντας την υπεύθυνη στάση μας απέναντι στο περιβάλλον, την κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση. Θέλουμε να μετράμε με διαφανείς και αξιόπιστες διαδικασίες το περιβαλλοντικό και κοινωνικό μας αποτύπωμα και να βοηθήσουμε την ελληνική επιχείρηση να γίνει πιο ανταγωνιστική και εξωστρεφής προσφέροντας νέες προοπτικές ανάπτυξης.

Η HDB ενσωματώνει στα χρηματοδοτικά της προϊόντα την εφαρμογή και παρακολούθηση ESG κριτηρίων από τις ενισχυόμενες επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στη διάδοση, την εκπαίδευση και την καθιέρωσή τους στην κουλτούρα των επιχειρήσεων.

Διαμορφώνουμε νέα χρηματοδοτικά προϊόντα συγ-χρηματοδοτούμενων δανείων που στοχεύουν στη στήριξη των επιχειρήσεων για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε τομείς Πράσινης χρηματοδότησης, (εξοικονόμηση ενέργειας, ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, ανακύκλωση υλικών, κυκλική οικονομία, προστασία του περιβάλλοντος, κ.α.).

Επίσης, πρόσφατα προχωρήσαμε στον διαγωνισμό ESG Innovation Challenge που στοχεύει στη διαμόρφωση πλατφόρμας αξιολόγησης επιχειρήσεων με βάση κριτήρια ESG και βαθμού καινοτομίας των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των Μικρομεσαίων, με στόχο τη διεύρυνση της περιμέτρου των κριτηρίων επιχειρήσεων, οι οποίες θεωρούνται πιστοληπτικά ικανές (bankable). Με τον τρόπο αυτό, η ίδια η Τράπεζα προσφέρει ευκαιρίες συνεργασίας σε νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) που αναπτύσσουν λύσεις για τον ευρύτερο χρηματοοικονομικό κλάδο, από πλευράς πιστοδότησης και επενδυτικής χρηματοδότησης.

Δημιουργήσαμε παράλληλα την ψηφιακή κοινότητα InnoAgora by HDB μέσα στην πλατφόρμα EuroQuity της Γαλλικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Bpifrance, ώστε να δικτυώσουμε τις δυναμικές εταιρίες του κλάδου με επενδυτές και επιχειρηματίες σε διεθνές επίπεδο.

Αναδεικνύουμε τη στρατηγική σημασία των κριτηρίων ESG με την υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας με το Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο ESG reporting, με στόχο την επέκταση και στις μη εισηγμένες εταιρείες, λειτουργώντας ως καταλύτης της βιώσιμης ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας.

Δεν είναι τυχαίο πως σύμφωνα με έρευνες, οι εταιρείες που παρουσιάζουν καλή επίδοση σε θέματα ESG αποκτούν καλύτερη πρόσβαση με πιο ευνοϊκούς όρους σε χρηματοδοτικά κεφάλαια και μεγαλύτερη κερδοφορία μακροπρόθεσμα, ενώ συγχρόνως ενισχύουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Μέρος της βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί και ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των επιχειρήσεων. Ένα από τα επόμενα χρηματοδοτικά προϊόντα μας αφορούν σε αυτό ακριβώς, στην ψηφιακή μετάβαση  των επιχειρήσεων. Εσωτερικά, μετασχηματίζουμε σταδιακά την HDB σε έναν σύγχρονο FinTech οργανισμό που αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες.

Ο μετασχηματισμός της Τράπεζας αφορά και στην προώθηση της ισότητας, καθώς καιστην στήριξη της νέας γενιάς εμπράκτως. H ισομερής στελέχωση μεταξύ των φύλων σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα της τράπεζας αποτελεί προτεραιότητα: Στις μισές θέσεις γενικών διευθυντών, διευθυντών και προϊσταμένων έχουν επιλεγεί γυναίκες, ενώ το 28% των εργαζομένων είναι μέχρι 35 ετών. 

Στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα επενδύουμε συνεχώς στο ανθρώπινο δυναμικό μας και συνεχίζουμε να υπηρετούμε την κεντρική αποστολή μας να στηρίξουμε την ανάκαμψη της ελληνικής επιχειρηματικότητας στην χώρα και να ενθαρρύνουμε μέσα από πολλαπλά, καινοτόμα και αναπτυξιακά εργαλεία τον επιχειρηματία να γίνει πιο εξωστρεφής, σύγχρονος και ανταγωνιστικός στην χώρα μας και σε διεθνές επίπεδο.