Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el
Δημόσιες Παρεμβάσεις

Athina Chatzipetrou, CEO at Hellenic Development Bank (HBD) on the Impact and the Future of HBD in Greece at the FTE Investor Summit Mykonos 2021