Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el
Προκηρύξεις

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου ο οποίος θα παρέχει «υπηρεσίες στατικής φύλαξης του κτιρίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, επί της οδού Ξενίας 24 Αμπελόκηποι / Αθήνα 11528», για ένα (1) έτος» προϋπολογισμού 30.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ

1 2 3 4 5 11 12