Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el
Προηγούμενες Προκηρύξεις

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Αναλωσίμων και υπηρεσίες Συντήρησης των εκτυπωτών και των Φωτοτυπικών Μηχανημάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας καθώς και των Ταμείων ΤΕΞΟΙΚ ΙΙ , ΤΕΠΙΧ Ι και ΤΕΠΙΧ ΙΙ», ανώτατου προϋπολογισμού € 20.000 (πλέον ΦΠΑ), με δικαίωμα προαίρεσης έως 50% του αρχικού ποσού σύμβασης.

1 2 3 4 12 13