Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el

Πανδημία COVID-19

Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

H Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στο πλαίσιο των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που έχει υιοθετήσει και με αφορμή τους κινδύνους από την εξάπλωση της πανδημίας COVID-19, έχει λάβει και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και επιβεβλημένα από τον Νόμο μέτρα προφύλαξης των εργαζομένων και των συνεργατών της, συμμορφούμενη απολύτως με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις των αρμοδίων αρχών αλλά και πέραν αυτών, όπως χαρακτηριστικά:

 • εφάρμοσε την τηλεργασία, σε συνδυασμό με εκ περιτροπής εργασία όποτε κρίθηκε αναγκαίο, για όλο το προσωπικό της καθόλη την περίοδο της πρώτης καραντίνας, την περίοδο Μάρτιος-Απρίλιος 2019. Κατά την ίδια περίοδο, σχεδίασε και έθεσε σε υλοποίηση 2 νέα προγράμματα στήριξής των επιχειρήσεων από τις συνέπειες της πανδημίας, ενώ συνεχίστηκε απρόσκοπτα η υλοποίηση των τρέχοντων προγραμμάτων,
 • πραγματοποιεί διαρκώς ενημερώσεις προς το προσωπικό με οδηγίες, εγκυκλίους, σήμανση χώρων και αναρτήσεις στους πίνακες ανακοινώσεων,
 • χορήγησε άδειες ειδικού σκοπού και άδειες ευπαθών ομάδων, κατά τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις,
 • πραγματοποιεί απολυμάνσεις χώρων εργασίας, κάθε εβδομάδα,
 • εφαρμόζει διευρυμένες αποστάσεις μεταξύ των θέσεων εργασίας των εργαζομένων και επιπλέον τον Σεπτέμβριο 2020 εγκατέστησε διαχωριστικά πετάσματα στα γραφεία των εργαζομένων ενόψει της αναμενόμενης εμφάνισης του 2ου κύματος της πανδημίας,
 • μεριμνά για τον διαρκή αερισμό των χώρων εργασίας,
 • παρέχει αντισηπτικά gel στους χώρους εργασίας και λοιπό προστατευτικό υλικό,
 • πραγματοποιεί, καθημερινά, θερμομετρήσεις εισερχομένων προσώπων στους χώρους της εταιρείας,
 • επέβαλλε την υποχρεωτική χρήση μάσκας από τους εργαζόμενους καθ όλο το ωράριο απασχόλησης,
 • επέβαλλε την υποχρεωτική χρήση μάσκας στον ανελκυστήρα,
 • δεν επιτρέπεται η είσοδος στον ανελκυστήρα περισσότερο του ενός (1) ατόμου,
 • δεν επιτρέπεται η είσοδος στο κτήριο σε πάσης φύσεως και προελεύσεως διανομείς (delivery, couriers κ.λπ.). Τα αντικείμενα παραλαμβάνονται εκτός κτηρίου,
 • πραγματοποίησε, με ίδιες δαπάνες, εργαστηριακή μοριακή ανίχνευση SARS COV-2 (rt-Real time PCR), με τη λήψη φαρυγγικού δείγματος, σε όλους τους εργαζόμενους την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της θερινής άδειας του καθενός.
 • Σήμερα και κατά την περίοδο του 2ου κύματος της πανδημίας εφαρμόζει τηλε-εργασία, σε συνδυασμό με εκ περιτροπής εργασία, με σκοπό την αποσυμφόρηση των χώρων εργασίας. Επιπλέον, προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός του προσωπικού και των συνεργατών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, η ΕΑΤ ενθαρρύνει τη χρήση του ΙΧ αυτοκινήτου κατά τη μετάβασή τους στην εργασία, παρέχοντας θέσεις στάθμευσης.

Μέχρι σήμερα, δεν έχει καταγραφεί κρούσμα Κορωναϊού για κανέναν εργαζόμενο της εταιρείας ή για πρόσωπο του περιβάλλοντος του.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα επιδιώκει την ασφαλή λειτουργία της, λαμβάνοντας μέτρα προστασίας της υγείας του ανθρώπινου κεφαλαίου της από την πανδημία, με σκοπό την συμβολή της στη στήριξη της εθνικής οικονομίας και της κοινωνίας.