Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ Ι (ΕΚΟ Ι)

Σύνολα Προγράμματος

56.
Πλήθος Οφελούμενων Δανείων
242.
.914.39
Συνολικό Ποσό Δανείου
80.
.242
Ποσό Συμμετοχής Δανείου
430.142.
.01
Σύνολο ΕπιχορηγήσεωνΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ