Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ (ΕΚΟ ΙΙ)

Σύνολα Προγράμματος

38.
Πλήθος Ωφελουμένων Δανείων
111.611.
.69
Συνολικό Ποσό Δανείου
37.200.0
.96
Ποσό Συμμετοχής Δανείου
355.693.
.95
Σύνολο ΕπιχορηγήσεωνΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ