Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el
Δελτία Τύπου

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Αξιοποιώντας δημόσιους πόρους 2,8 δισ. ευρώ δημιούργησε – με μόχλευση μέσω του τραπεζικού συστήματος – ρευστότητα 8,6 δισ. ευρώ»