Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el
Προηγούμενα προγράμματα

Εγγύηση χαμηλότοκων δανείων για την κάλυψη φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων

Στόχος του προγράμματος η άμεση κάλυψη οφειλών των υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία μέσω της εγγύησης δανείων με ευνοϊκούς όρους.                                                                                                                                      .

Πιο συγκεκριμένα, η εγγύηση ύψους 80% αφορούσε σε δάνεια (€5χιλ.- €10χιλ.) εξαετούς διάρκειας με διετή περίοδο χάριτος, επιτόκιο έως 6% χωρίς την παροχή εξασφαλίσεων ή με την παροχή όσο το δυνατόν, λιγότερων εξασφαλίσεων (στην περίπτωση εμπράγματων εξασφαλίσεων έως 10% του δανείου).

Το πρόγραμμα βοήθησε τις επιχειρήσεις που εντάχθηκαν να εξοφλήσουν ολοσχερώς τις υποχρεώσεις τους στο Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς, εξασφαλίζοντας την ενημερότητά τους και αντικαθιστώντας τυχόν υφιστάμενο διακανονισμό με το Δημόσιο ή ασφαλιστικούς φορείς (επωφελούμενες τυχόν εκπτώσεων) μέσω της παροχής εξαετούς δανείου με διετή περίοδο χάριτος.

Απολογιστικά στοιχεία έως 31/12/10 (λήξη του προγράμματος)
Αξία ΔανείωνΑξία ΕγγυήσεωνΠλήθοςΜ. Ο. Δανείου
6.890.149,02€5.512.119,22€26226.298,28€