Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el

Επικοινωνία

Γραμμή Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ:  210 3000 877, email: infoekoii@hdb.gr

Για το λήξαν πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον Ι, στο  email: infotexoik@hdb.gr

Για παράπονα σχετικά με τις υπηρεσίες της HDB μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το email complaints@hdb.gr ή κατεβάστε τα σχετικά έντυπα και αποστείλετε ταχυδρομικά.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλέφωνο : 210 74 50 400                      
Fax: 210 74 50 500