Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el

Εξωστρέφεια

Η εξωστρέφεια είναι πρόγραμμα που πραγματοποιείται μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ Ι).

Σύνολα Προγράμματος

Πλήθος Εκταμιευμένων Δανείων
85.893.
.18
Ποσό ΔανείωνΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ