ESG Tracker by HDB: Δημιουργήστε δωρεάν αναφορά για την επιχείρησή σας

el
Δελτία Τύπου

H δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ της ψηφιακής τεχνολογίας και της βιώσιμης ανάπτυξης δημιουργεί νέες αγορές και κερδοφόρες ευκαιρίες για τις Ελληνικές επιχειρήσεις

  • «Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία της -μετά την κρίση- δυναμικής ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, το ελληνικό χρηματοοικονομικό σύστημα θα πρέπει να εξελιχθεί σε ένα ανθεκτικό, καινοτόμο και περιληπτικό οικοσύστημα,  ώστε να είναι επαρκώς εξοπλισμένο για να στοχεύει στη χρηματοδότηση μιας νέας οικονομίας. Της οικονομίας που διαμορφώνουν με ραγδαίους ρυθμούς, οι τεχνολογίες της ψηφιοποίησης, της Τεχνητής Νοημοσύνης και της βιώσιμης ανάπτυξης»

Αυτά τόνισε ο Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDB, κ. Γεώργιος Ζαββός σε πάνελ τραπεζιτών που συμμετείχε στο ΙΧ Delphi Economic Forum με θέμα

  • «UNLEASHING HIDDENPOTENTIAL: HOW NPL RESOLUTION BENEFITS THEGREEK ECONOMY».

Για την πορεία εξόδου από την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, ο κ . Ζαββός υπογράμμισε ότι

  • «το σχέδιο Ηρακλής διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο, στη δραστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των ελληνικών τραπεζών σε χρόνο-ρεκόρ, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στην απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας για τη χώρα μας».

Ο κ. Ζαββός αναφέρθηκε στους κομβικούς σταθμούς που ενεργοποίησε η μεταρρύθμιση του «Ηρακλή» και οδήγησε σ ένα νέο «ενάρετο κύκλο « του τραπεζικού συστήματος :

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε:

1. Στην ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας με την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταθετών – με απτή απόδειξη την σημαντική αύξηση των καταθέσεων – και των επενδυτών που συμμετείχαν στον Ηρακλή, χωρίς να υπάρξει επιβάρυνση των φορολογουμένων.

2. Στην ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης των τραπεζών μέσω της πρόσβασης στις διεθνείς κεφαλαιαγορές για τις αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων .

3. Ο Ηρακλής απελευθέρωσε πολύτιμους πόρους που δέσμευαν οι τράπεζες ως προβλέψεις για τα κόκκινα δάνεια. Αυτοί οι πόροι κατευθύνθηκαν αμέσως στη πραγματική οικονομία, με την ενίσχυση της πιστωτικής επέκτασης.

4. Η έγκαιρη εξυγίανση επέτρεψε στις συστημικές τράπεζες της χώρας, να αναβαθμιστούν σε κύριους χρηματοδοτικούς ενδιάμεσους, για την μεταφορά και τοποθέτηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης σε παραγωγικούς τομείς.

Ο κ. Ζαββός επεσήμανε τη συμβολή του σχεδίου Ηρακλής και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

  • «Το επιτυχημένο σχέδιο τιτλοποίησης Ηρακλής αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς και για την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα πρέπει να εμβαθύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση των Κεφαλαιαγορών προσφεύγοντας σε εργαλεία όπως οι τιτλοποιήσεις για να χρηματοδοτήσει τις ανάγκες της πράσινης ενεργειακής μετάβασης.
  • Γι’ αυτό χρειάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένας «πράσινος» Ηρακλής. Η Ελλάδα διαθέτει πλέον την απαιτούμενη τεχνογνωσία και μπορεί να συμβάλει στην περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη χρηματοδότησης της νέας οικονομίας που θα επενδύει στις νέες τεχνολογίες και στην πράσινη μετάβαση.

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν πλέον την ικανότητα να υποστηρίξουν βιώσιμα έργα, ευθυγραμμισμένα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και αξιοποιώντας τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

  • «Υπάρχει μια δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ της ψηφιακής τεχνολογίας και της βιώσιμης ανάπτυξης που δημιουργεί νέες αγορές και πελάτες και που παρουσιάζει κερδοφόρες ευκαιρίες για τις ελληνικές τράπεζες»

Οι τράπεζες, για να ανταποκριθούν στις εξελισσόμενες απαιτήσεις των πελατών, θα χρειαστούν να συνάψουν στρατηγικές συνεργασίες με εξειδικευμένες εταιρίες τεχνολογίας πληρωμών που θα έχουν καθοριστική σημασία για τη λιανική τραπεζική.

Ο κ. Ζαββός υπογράμμισε επίσης τον ρόλο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ως δυναμικού χρηματοδοτικού οργανισμού στη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης που

  • «ως αναπόσπαστο τμήμα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην παροχή πράσινης προσιτής χρηματοδότησης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ευνοϊκούς όρους».