ESG Tracker by HDB: Δημιουργήστε δωρεάν αναφορά για την επιχείρησή σας

el
Δημόσιες Παρεμβάσεις

HDB – Ρευστότητα 62,5 εκατ. Ευρώ για επιχειρήσεις παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων, κινηματογραφικών ταινιών και videogames!

Του Γιώργου Τσαγκαράκη

Διευθυντή Διεύθυνσης Δανείων και Εγγυήσεων

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (H.D.B.)

Ο τομέας του Πολιτισμού και της Δημιουργικότητας αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, αφενός λόγω της ηθικής μας υποχρέωσης να διατηρήσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και αφετέρου λόγω των πολλαπλασιαστικών δυνατοτήτων που μπορεί να προσφέρει στους λοιπούς τομείς της οικονομίας.

Ο κλάδος παραγωγής Οπτικοακουστικών μέσων που αφορά κινηματογραφικές παραγωγές, βίντεο και τηλεοπτικά προγράμματα κάθε είδους, καθώς και λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή (videogames) καταλαμβάνει την δεύτερη θέση στην κατάταξη του πολλαπλασιαστή παραγωγής στην ελληνική οικονομία!

Οι επενδύσεις στις οπτικοακουστικές παραγωγές έχουν σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία. Συμβάλλουν στην αύξηση του ΑΕΠ, της απασχόλησης και στην αύξηση των φορολογικών εσόδων. Επίσης, η προσέλκυση ξένων επενδύσεων για οπτικοακουστικές παραγωγές συμβάλλει θετικά στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας.

Παρόλα αυτά, από την αρχή της οικονομικής κρίσης το 2008 και μετά, ο κλάδος έχει υποστεί τεράστια συρρίκνωση, τόσο σε αριθμό εργαζομένων και επαγγελματιών, όσο και σε  προστιθέμενη αξία. Μόλις τα τελευταία χρόνια, η οπτικοακουστική βιομηχανία εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης, προσπαθώντας να ακολουθήσει τις εξελίξεις και ν΄αλληλεπιδράσει με την διεθνή σκηνή.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB), ανέλαβε το έργο να στηρίξει τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και επαγγελματίες του κλάδου, διαθέτοντας 62,5 εκατ. Ευρώ μέσω του νέου χρηματοδοτικού εργαλείου «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων».

Η δημιουργία του χρηματοδοτικού εργαλείου έχει στόχο την αποκατάσταση της ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου, καθώς και την ανάπτυξη και επέκταση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Προσφέρει εγγύηση 80% για τη λήψη Επενδυτικών δανείων και Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης, από €25.000 μέχρι €900.000, διάρκειας έως 10 έτη και 5 έτη αντιστοίχως, με 24 μήνες περίοδο χάριτος.

Βασικά πλεονεκτήματα του Προγράμματος:

 • Εύκολες και γρήγορες διαδικασίες χρηματοδότησης
 • Μειωμένο επιτόκιο λόγω της εγγύησης της HDB
 • Mειωμένες ή καθόλου εξασφαλίσεις (για δάνειο έως €50.000 απαγορεύονται οι εμπράγματες εξασφαλίσεις, ενώ για μεγαλύτερα ποσά, το ποσοστό εμπράγματων εξασφαλίσεων ανέρχεται έως 50% του δανείου)
 • Συνδυασμός χρηματοδότησης με επενδύσεις που λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση (λ.χ. Cash rebate από ΕΚΟΜΕ)¹

Επιλέξιμες είναι οι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις κάθε σταδίου λειτουργίας και νομικής μορφής, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους:

 • (ΚΑΔ 59.11)
 • Συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων (ΚΑΔ 59.12)
 • Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή (ΚΑΔ 62.01.21),

Ενδεικτικά οι επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται για επενδύσεις στους τομείς:

 • Ταινίες μυθοπλασίας
 • Τηλεοπτικές σειρές και προγράμματα
 • Δημιουργική τεκμηρίωση (Ντοκιμαντέρ)
 • Κινούμενα σχέδια
 • Πολιτιστικό και εκπαιδευτικό ψηφιακό παιχνίδι
 • Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή (gaming)
 • Εφαρμογές προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ταμπλέτες, παιχνιδομηχανές και κινητά τηλέφωνα
 • Ανάπτυξη κινηματογραφικού τουρισμού κ.α.

Ορισμένες από τις επιλέξιμες δαπάνες που σχετίζονται με τις επενδυτικές και λειτουργικές ανάγκες των επιχειρήσεων αφορούν:

 • Κατασκευή εγκαταστάσεων (Studio)
 • Δαπάνες πνευματικών δικαιωμάτων
 • Aμοιβές συνεργείου (CREW), Ηθοποιών (CAST) και Εκτελεστή Παραγωγής (Executive Producer)
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση παραγωγής
 • Τεχνικός εξοπλισμός και αναλώσιμα
 • Ταξίδια, Διαμονή και Διατροφή
 • Μοντάζ-Επεξεργασία
 • Γενικά έξοδα, ενοίκια, γραφική ύλη, εξοπλισμός γραφείου, ΔΕΚΟ κ.λπ.
 • Τμήμα έρευνας και ανάπτυξης-Κειμενογράφοι, σεναριογράφοι κ.α.
 • Τμήμα σχεδιασμού παιχνιδιού- παραγωγής παιχνιδιού- Καλλιτεχνικής διεύθυνσης και σχεδιασμού- μεταγλώττισης- μουσικής τεχνολογίας – Ειδικών Εφέ-

Το Πρόγραμμα είναι ενεργό και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για τη λήψη νέων χρηματοδοτήσεων, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2025.

Οι συνεργαζόμενες τράπεζες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα είναι οι Τράπεζα Πειραιώς και Optima Bank.

¹ Οι επενδύσεις παρέχουν φορολογικό κίνητρο για την τόνωση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων (το 30% των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα για κάθε οπτικοακουστικό έργο αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα φυσικού ή νομικού προσώπου που υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα και επενδύει σε οπτικοακουστικά έργα).