Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el

ΜΕΤΡΟ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν. ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ

Το Mέτρο Πληγείσων Επιχειρήσεων Ν. Κεφαληνίας είναι πρόγραμμα που πραγματοποιείται μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ Ι).

Σύνολα Προγράμματος

Πλήθος Εκταμιευμένων Δανείων
7.
.204.54
Ποσό ΔανείωνΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ