Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el
Nέα

«Ρύθμιση Οφειλών από καταπτώσεις εγγυήσεων δανείων (αρ. 293 του 4738/2020)»

Ρύθμιση οφειλών αρ.293 ν.4738/27-10-2020 (ΦΕΚΑ’207/2020)

  1. Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε από την ΑΑΔΕ η εγκατάσταση στο παραγωγικό περιβάλλον του TAXIS των εφαρμογών της ανωτέρω ρύθμισης και δύνασθε πλέον και μέχρι τις 30/04/2021 να ρυθμίσετε τις βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. οφειλές σας από κατάπτωση εγγύησης δανείου, που είχατε λάβει με την εγγύηση της ΕΑΤ ΑΕ (πρώην ΕΤΕΑΝ ΑΕ), σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις με μείωση προσαυξήσεων και τόκων από 10% – 100%, ανάλογα με το πρόγραμμα δόσεων που θα επιλέξετε. Το επιτόκιο επιβάρυνσης των δόσεων ρύθμισης είναι 3% ετησίως, ήτοι 0,25% μηνιαίως.
  2. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να υπαγάγετε στην ίδια ρύθμιση καταπτώσεις εγγυήσεων που βεβαιώνονται στις Δ.Ο.Υ. μετά την 30/04/2021 εντός 6μήνου από τη βεβαίωσή τους.
  3. Για την υπαγωγή σας σε πρόγραμμα ρύθμισης πρέπει να μεταβείτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την επιδίωξη της είσπραξης ( αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δικαστικού), όπως αυτή προσδιορίζεται από τη Δ.Ο.Υ. που είναι βεβαιωμένη η οφειλή σας και να υποβάλλετε σχετική αίτηση στο Τμήμα Δικαστικών Ενεργειών.
  4. Μετά την υποβολή της αίτησης και τη καταχώρηση της ρύθμισης, λαμβάνετε κωδικό πληρωμής (ΤΡΟ) με βάση τον οποίο θα καταβάλετε μηνιαίως το προσδιορισθέν ποσό δόσης. Η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί εντός 3 εργάσιμων ημερών από την καταχώρηση της αίτησης ρύθμισης.
  5. Εφόσον επιθυμείτε να εξοφλήσετε τη ρύθμιση νωρίτερα από το χρόνο που προσδιορίσθηκε κατά την αρχική υπαγωγή σας σε αυτή, πρέπει να μεταβείτε στη Δ.Ο.Υ., διότι τυγχάνετε απαλλαγής τόκων σε ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό δόσεων που τελικά διαμορφώνεται με την εξόφληση.
  6. Τέλος και προκειμένου να μην απωλεσθεί η ρύθμιση, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή καθόλη τη διάρκειά της, με την εντός 2μήνου τακτοποίηση των λοιπών οφειλών σας (αποπληρωμή ή ρύθμιση ή δικαστική αναστολή) και την εντός 3μήνου υποβολή των προβλεπόμενων δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος και Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ