Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el

Στατιστικά Παλαιότερων Προγραμμάτων HDB

Σύνολα Δράσεων

5.530.
.324
Δάνειο
4.383.
.318
Εγγυήση
60.
Πλήθος Ωφελουμένων

Δράσεις

Δράσεις ΤΕΜΠΜΕ 2005-2008

Εγγύηση σε Κεφάλαιο Κίνησης Α’ ΦΑΣΗ (2009)

Εγγύηση σε Κεφάλαιο Κίνησης Β’ ΦΑΣΗ (2009)

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΕ ΚΕΦ. ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΕ ΚΕΦ. ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ – ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΕ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ