Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el

Ορισμοί Μικρομεσαίας Επιχείρησης και Προβληματικής Επιχείρησης

Ορισμός Μικρομεσαίας Επιχείρησης

Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης