Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el
Nέα

Παρουσιάστηκε το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Στόχος του Σχεδίου είναι η δημιουργία 200.000 νέων θέσεων, η προσθήκη 7 μονάδων στο ΑΕΠ και η υλοποίηση 170 σημαντικών δράσεων έως το 2026. Στις καινοτομίες του νέου μοντέλου αξιοποίησης περιλαμβάνεται η χορήγηση των κεφαλαίων προς τον ιδιωτικό τομέα από τις τράπεζες, και όχι από το κράτος. Θα υπάρχουν τρία κανάλια διανομής των δανείων, δηλαδή οι εμπορικές τράπεζες, τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως η ΕΤΕπ ή η EBDR και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Διαβάστε αναλυτικά το σχέδιο:

https://primeminister.gr/wp-content/uploads/2021/03/Greece-2.0-det-EL-31032021.pdf?fbclid=IwAR3ZF4bIFfRYrn1EHmHq4NRKl5qRWvQy-ae-Cdzb0fOcXwYOylEjCGuSEBU