Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el
Προηγούμενα προγράμματα

Πρόγραμμα Εγγύησης για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών

Παροχή εγγυήσεων της ΕΤΕΑΝ για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών που εκδιδουν οι Τράπεζες και απευθύνονται στους προμηθευτές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, χωρίς τη χρήση κεφαλαίων.                                                                                                                        

Συνεργαζόμενες Τράπεζες του Προγράμματος Εγγυητικών επιστολών:

        1.  Eurobank
        2.  Εθνική Τράπεζα
        3.  Alpha Τράπεζα
        4.  Τράπεζα Αττικής
        5.  Παγκρήτια Τράπεζα
        6.  Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
        7.  Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου
        8.  Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
        9.  Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

Παρατάθηκε έως την 31.12.2014 η διάρκεια του Προγράμματος Εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών εκ μέρους των Τραπεζών υπερ των Μεσαίων, Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων.

Σύνδεσμοι