Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el
Προηγούμενες Προκηρύξεις

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για «Συσκευασία και Μεταφορά – Μετακόμιση του εξοπλισμού της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε., από την Λ. Αμαλίας 26 (3ος και 4ος όροφος) και Νίκης 50Α (1ος όροφος)