Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el
Προηγούμενες Προκηρύξεις

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για τη «Μετάφραση κειμένων σχετικών με το έργο MACC BAM του Προγράμματος MED»