Προκήρυξη θέσεων Μηχανικών Τμήματος Επιχορηγήσεων

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ανήκει στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό χώρο με αντικείμενο τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και διαχείριση στοχευμένων χρηματοδοτικών δράσεων με εφαρμογή σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων που προωθούνται μέσω των χρηματοπιστωτικών … Συνεχίστε να διαβάζετε το Προκήρυξη θέσεων Μηχανικών Τμήματος Επιχορηγήσεων.