Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el
Προηγούμενες Προκηρύξεις

Προμήθεια Αναλωσίμων και Υπηρεσίες Συντήρησης των Εκτυπωτών και των Φωτοτυπικών Μηχανημάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας καθώς και των Ταμείων ΤΕΞΟΙΚ IΙ, ΤΕΠΙΧ Ι και ΤΕΠΙΧ IΙ

Καταληκτική Ημ. Υποβολής Φακέλων: 12-06-2020 17:00