Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el
Προηγούμενες Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή χρηματοπιστωτικών οργανισμών με σκοπό την συνεπένδυση ιδίων κεφαλαίων τους απο κοινού με κεφάλαια του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ»