Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el
Τρέχουσες Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς για το Πρόγραμμα «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ»

Δημοσιεύεται σήμερα 13/03/2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ», με καταληκτική προθεσμία κατάθεσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος την 28η Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00μ.μ.

Βρείτε παρακάτω τα σχετικά αρχεία της Πρόσκλησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-I (PDF)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-I (WORD)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΙΙ (PDF)