Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el

Ψηφιακή Εκπαίδευση

Βασικές Έννοιες Επιχειρηματικού Σχεδίου
 
Πρόγραμμα: Ταμείο Δυτικής Μακεδονίας – COVID 19 Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις