Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el
Nέα

Σημαντικές ερωτήσεις/απαντήσεις περί υποχρέωσης διατήρησης του προσωπικού στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ – Υποπρόγραμμα 3 και 4

Υποπρόγραμμα 3 και 4 του ΤΕΠΙΧ ΙΙ –  «Κεφάλαιο Κίνησης με Επιδότηση Επιτοκίου»

  1. Ερώτηση: Κάθε πότε πραγματοποιείται από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) ο έλεγχος διατήρησης των θέσεων εργασίας;

Απάντηση: Η HDB πραγματοποιεί τον έλεγχο διατήρησης των θέσεων εργασίας την 31 Ιανουάριου κάθε έτους. Η επιχείρηση υποχρεούται στη διατήρηση του ίδιου τουλάχιστον αριθμού εργαζομένων που απασχολούσε την 19-03-2020 για όλο το διάστημα που λαμβάνει επιδότηση επιτοκίου. Η επιδότηση επιτοκίου εφαρμόζεται στα για τα πρώτα δύο (2) έτη από την εκταμίευση του δανείου. Ειδικά για το έτος 2021, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της οικονομίας κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αποφασίστηκε η διενέργεια ελέγχου και σε εναλλακτική ημερομηνία και ειδικότερα την 30-06-2021. Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα και με τα τηρούμενα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ και για αυτή την εναλλακτική ημερομηνία.

  1. Ερώτηση: Για πόσα έτη θα γίνεται ο έλεγχος της διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων;

Απάντηση: Ο έλεγχος θα γίνεται κάθε Ιανουάριο και για δυο (2) έτη από την εκταμίευση του δανείου.

  1. Ερώτηση: Ποια στοιχεία λαμβάνονται από το ΕΡΓΑΝΗ ;

Απάντηση: Λαμβάνονται για κάθε επιχείρηση ο αριθμός εργαζομένων της 19-03-2020 και ο αριθμός εργαζομένων κατά τον χρόνο ελέγχου, όπως αυτά τηρούνται από το ΕΡΓΑΝΗ.

  1. Ερώτηση: Ως αριθμός εργαζομένων θεωρείται, ο αριθμός των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ), ο μέσος όρος του αριθμού εργαζομένων για το χρονικό διάστημα, ο απόλυτος αριθμός εργαζομένων που υφίσταται στο ΕΡΓΑΝΗ;

Απάντηση: Ως αριθμός εργαζομένων, θεωρείται ο απόλυτος αριθμός που τηρείται στο ΕΡΓΑΝΗ.

  1. Ερώτηση: Στον αριθμό εργαζομένων που πρέπει να διατηρηθούν εξαιρούνται οι περιπτώσεις λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις;

Απάντηση: Όχι, δεν εξαιρούνται αυτές οι κατηγορίες. Σε περίπτωση που υπάρξει τέτοιο γεγονός, η επιχείρηση θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε ενέργειες αναπλήρωσης του αριθμού των εργαζομένων.

  1. Ερώτηση: Από πότε διακόπτεται η επιδότηση τόκων στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί μείωση του αριθμού εργαζομένων;

Απάντηση: Η επιδότηση τόκων διακόπτεται από την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία ελέγχου. Αν ο έλεγχος έγινε την 31-01, τότε η διακοπή των τόκων έχει εφαρμογή από την 01-02.

  1. Ερώτηση: Αν διαπιστωθεί μείωση του αριθμού του εργαζομένων κατά τον χρόνο ελέγχου, μπορεί η επιχείρηση να προχωρήσει σε αναπλήρωση του προσωπικού και να συνεχίσει να λαμβάνει την επιδότηση τόκων;

Απάντηση: Στη περίπτωση που διαπιστωθεί η μείωση του αριθμού εργαζομένων, δεν μπορεί να αναπληρωθεί αυτό μετά την ημερομηνία ελέγχου.

  1. Ερώτηση: Αν τα τηρούμενα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ είναι ανακριβή, πως γίνεται η διόρθωσή τους;

Απάντηση: Η επιχείρηση θα πρέπει να προσκομίσει στη συνεργαζόμενη τράπεζα Βεβαίωση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που να αναφέρει τον ακριβή αριθμό εργαζομένων για τον χρόνο ελέγχου.