Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el
Δημόσιες Παρεμβάσεις

Συμμετοχή της CEO και του Αντιπροέδρου της HDB στο Toronto Economic Forum

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της HDB κα Αθηνά Χατζηπέτρου
Ο εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της HDB κ. Παντελής Τζωρτζάκης