Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el
Δημόσιες Παρεμβάσεις

Συμμετοχή της Διευθύνουσας Συμβούλου της HDB κας Αθηνάς Χατζηπέτρου σε Webinar με θέμα “A Best Practice Approach to Managing Risks for Development Banks”.