ESG Tracker by HDB: Δημιουργήστε δωρεάν αναφορά για την επιχείρησή σας

el
Δημόσιες Παρεμβάσεις

Συνέντευξη της CEO της HDB κας Αθηνάς Χατζηπέτρου στην εφημερίδα Μακεδονία της Κυριακής (11.09.2022)

στη Σοφία Χριστοψορίδου

Τα τελευταία δυόμιση χρόνια, το όνομα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ακούγεται ολοένα και συχνότερα. Τι καινούργιο έφερε η HDB στην πραγματική οικονομία; Με ποιο τρόπο στηρίξατε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που δέχτηκαν ισχυρό πλήγμα την περίοδο της πανδημίας;

Το 2020 δημιουργήθηκε η Νέα Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB με κύριο στόχο να στηρίξει, να «προστατεύσει» την επιχειρηματικότητα κατά την περίοδο της πανδημίας αλλά και να υποστηρίξει το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων στην προσπάθεια επανεκκίνησης.

Στη δύσκολη εκείνη περίοδο, η HDB στάθηκε αρωγός και συνεργάτης των ελληνικών επιχειρήσεων. Όπως γνωρίζετε, η HDB δεν είναι εμπορική τράπεζα κάτι που επιβεβαιώνεται μέσα από τον αντικυκλικό μας ρόλο σε περιόδους οικονομικών κρίσεων.

Να σας θυμίσω πως στην περίοδο των τελευταίων 30 μηνών:

  • Υποστηρίξαμε 238,000 θέσεις εργασίας
  • Συμβάλλαμε στη δημιουργία 18.600 άμεσων νέων θέσεων εργασίας
  • Συνεισφέραμε στο ΑΕΠ 6,2 δις ευρώ, με συντελεστή 2 (δηλαδή για κάθε € 1 που χορηγείται μέσω των προγραμμάτων της HDB, προστίθεται επιπλέον € 2 στο Ελληνικό ΑΕΠ)
  • Χορηγήθηκαν περισσότερα από 41.000 νέα δάνεια αξίας 8,5 δις €

Ενδεικτικά θα αναφέρω πως το 2020 -εν μέσω πανδημίας- το 40% του συνόλου των ετήσιων εκταμιευμένων δανείων διοχετεύθηκε μέσα από τα προγράμματα της HDB.

Ποια χρηματοδοτικά προγράμματα τρέχουν αυτή την περίοδο και ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων μπορεί να επωφεληθούν;

Στόχος μας ΚΑΙ σε αυτή την ιδιαίτερη και «περίεργη» περίοδο, είναι η ενίσχυση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας και η ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Δημιουργούμε πολλαπλά εργαλεία – χρηματοδοτικά και μη – για να αναπτυχθούν νέες δουλειές και νέες θέσεις εργασίας.

Θέλουμε να στηρίξουμε την μικρομεσαία επιχείρηση στην προσπάθειά τους να μεγαλώσουν,  να αποκτήσουν αντοχές και την απαιτούμενη ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια.

Δύο είναι οι βασικές κατηγορίες των χρηματοδοτικών μας εργαλείων:

  • Οι εγγυήσεις χαρτοφυλακίου

και

  • Τα συγχρηματοδοτούμενα δάνεια.

Ενισχύουμε τα κεφάλαια κίνησης και χρηματοδοτούμε νέες επενδύσεις.

Ποια διαδικασία ακολουθεί μια επιχείρηση που θέλει να επωφεληθεί από τα προγράμματά της HDB;

Πρώτη μας δουλειά ήταν να μειώσουμε την γραφειοκρατία και τις χρονοβόρες διαδικασίες. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν το αίτημά τους στον ιστότοπο www.ependyseis.gr/mis και ακολούθως να υποβάλουν φυσικό φάκελο σε μία εκ των τραπεζών που συνεργάζονται.

Η HDB, λειτουργώντας καινοτομικά υιοθετεί πλέον και τα υβριδικά χρηματοδοτικά εργαλεία, που κάνουν συνδυασμό ενισχύσεων, όπως το πρόσφατο «Ταμείο Καινοτομίας» που συνδυάζει την παροχή εγγύησης σε επενδυτικό δάνειο με την παροχή επιχορήγησης στην επιτυχημένη επίτευξη κριτηρίων καινοτομίας και ESG.

Πρόθεσή μας να διαμορφώσουμε και επόμενα χρηματοδοτικά εργαλεία με υβριδικά χαρακτηριστικά που θα επιβραβεύουν τις επιχειρήσεις στην επίτευξη σαφών καθορισμένων και μετρήσιμων στόχων που συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη

Από τα χρόνια της κρίσης, το τραπεζικό σύστημα ήταν πρακτικά απροσπέλαστο από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι μια κατάσταση που σε μεγάλο βαθμό συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Πώς συμβάλλει η HDB στο να αλλάξει αυτή η κατάσταση;

Όπως όλοι γνωρίζουμε, ένα από τα βασικά προβλήματα των ελληνικών ΜμΕ, είναι ο περιρισμένος αριθμός που έχει πρόσβασή σε πηγές χρηματοδότησης. Από το σύνολο των ΜμΕ που εκτιμάται πως προσεγγίζουν τις 800,000, εκτιμήσεις του τραπεζικού συστήματος κάνουν λόγο για μόνο 40,000 ότι θεωρούνται bankable, έχουν δηλαδή τις προϋποθέσεις για να αντλήσουν τραπεζική χρηματοδότηση.

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αρνητικά ίδια κεφάλαια, υπερδανεισμός, αρρύθμιστες φορολογικές ή ασφαλιστικές εισφορές, χαμηλά αποτελέσματα για περιορισμό φορολόγησης, αποτελούν τους κύριους λόγους απόρριψης των αιτήσεων τραπεζικού δανεισμού.

Στην περίπτωση δε της χρηματοδότησης οι όροι και τα επιτόκια δανεισμού συχνά είναι απαγορευτικά.

Έχουμε μια εναλλακτική πρόταση που μπορείτε να γνωρίσετε από κοντά όσοι επισκεφθείτε το περίπτερο μας κατά τη διάρκεια της έκθεσης!

Δημιουργούμε μια, καινοτόμα για τα ελληνικά δεδομένα, ενιαία πλατφόρμα «Know your Customer» (KYC) που θα λειτουργεί ως σύνδεσμος ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τις Τράπεζες. Θα προσφέρεται δηλαδή η δυνατότητα -μέσω της HDB- σε επιχειρήσεις που θέλουν να χρηματοδοτηθούν, να υποβάλλουν στοιχεία και έγγραφα που θα πιστοποιούν την επιλεξιμότητά τους και την ενημερότητα τους καθώς και το επιχειρηματικό τους πλάνο.

Θα δημιουργηθεί για πρώτη φορά στο Ελληνικό Δημόσιο, μια αξιόπιστη βάση δεδομένων που λείπει σήμερα από τον χρηματοπιστωτικό τομέα την οποία θα μπορεί να αξιοποιήσει τόσο η Πολιτεία για στοχευμένες παρεμβάσεις όσο και οι εμπορικές τράπεζες ως εργαλείο αξιολόγησης των αιτήσεων των επιχειρήσεων, με απώτερο όφελος, την διαφάνεια, την ταχύτητα και την αξιοπιστία, αλλά και την καταγραφή και κατανόηση των σημείων αστοχίας.

Με το σύστημα «B2B2B» φιλοδοξούμε να διευρύνουμε έτσι τον αριθμό των επιχειρήσεων που είναι επιλέξιμες και αξιόχρεες, επιτυγχάνονταςτην χρηματοδότηση και των μικρών επιχειρηματικών σχεδίων με απώτερο στόχο να διερευνήσουν και να επιδιώξουν την μεγέθυνσή τους.

Η διαδικασία της απολιγνιτοποίησης οδηγεί σε απότομο και αναγκαστικό μετασχηματισμό την οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας. Έχετε κάποιο πρόγραμμα ειδικά για αυτή την περιοχή;

Η πράσινη ανάπτυξη, η ψηφιακή μετάβαση, η αύξηση της απασχόλησης, οι επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό  και η μείωση των ανισοτήτων, αποτελούν τους άμεσους στόχους της στρατηγικής μας.

Ήδη στο κομμάτι της πράσινης ανάπτυξης με το «Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας» στηρίζουμε την απεξάρτηση της οικονομίας από το ρυπογόνο καύσιμο του λιγνίτη και συμβάλλουμε στην πράσινη ενεργειακή Μετάβαση της χώρας μας.

Το επόμενο χρηματοδοτικό προϊόν που σχεδιάζουμε αφορά την πράσινη ανάπτυξη (αειφόρος ανάπτυξη) όπως πράσινες επενδύσεις, μετάβαση σε πράσινες μορφές ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος, έχοντας στο πλευρό μας την Ελληνική Κυβέρνηση, η οποία έχει δεσμευθεί στη δημιουργία ενός αξιόπιστου νομικού πλαισίου που θα στηρίξει την πράσινη μετάβαση.

Το Green Guarantee Fund for Sustainable Development θα υποστηρίζει επενδύσεις επικεντρωμένες στην εξοικονόμηση ενέργειας και στον τομέα των υποδομών καθώς και σε δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος όπως π.χ. η απεξάρτηση των μεταφορών από τον άνθρακα