ESG Tracker by HDB: Δημιουργήστε δωρεάν αναφορά για την επιχείρησή σας

el
Δημόσιες Παρεμβάσεις

Συνέντευξη της Προέδρου και CEO της HDB Κας Αθηνάς Χατζηπέτρου στη Ναυτεμπορική και τον Δημοσιογράφο Σταμάτη Ζήσιμο (11.10.2021)

Πληροφορηθήκαμε ότι μόλις επιστρέψατε από τη Γαλλία με την υπογραφή ενός νέου μνημονίου συνεργασίας με την BPI France. Τι περιλαμβάνει αυτή η συνεργασία;

«Επιστρέψαμε από τη Γαλλία με ένα νέο μνημόνιο συνεργασίας που ενισχύει και επισφραγίζει την επιτυχημένη μεταξύ μας συνεργασία με την BPI France, καθώς και με τη σύμβαση συνεργασίας για τη δημιουργία και προσέλκυση επενδυτών σε ελληνικές επιχειρήσεις μέσω της νέας ψηφιακής κοινότητας InnoAgora by HDB που θα φιλοξενείται στην πλατφόρμα EuroEquity της BPI France. Όπως βλέπετε, στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα δεν εφησυχάζουμε ποτέ και αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες και δράσεις για την ανάπτυξη της ελληνικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Προσφέρουμε στην ελληνική επιχείρηση όχι μόνο καινοτόμα και στοχευμένα προϊόντα, αλλά και ενισχύουμε ως μέρος της κεντρικής μας στρατηγικής την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και την αξιοποίηση των κρατικών αλλά και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών κεφαλαίων για την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων».

Κυρία Χατζηπέτρου, η δημιουργία της Αναπτυξιακής Τράπεζας ουσιαστικά συνέπεσε με την πανδημία και εκ των πραγμάτων κλήθηκε να στηρίξει με δάνεια τις επιχειρήσεις για να αντεπεξέλθουν στις επιπτώσεις της. Πόσα δάνεια και πόσου συνολικού ύψους έχουν δοθεί έως τώρα;

«H σαφής και αυστηρή εντολή του πρωθυπουργού προς όλους τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς, όταν ξέσπασε η πανδημία, ήταν να διευρύνουμε την περίμετρο της χρηματοδότησης των ελληνικών επιχειρήσεων. Η ΕΑΤ κλήθηκε να διαδραματίσει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αναμόρφωση και διεύρυνση των προγραμμάτων χρηματοδότησης, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι πρώτες ανυπέρβλητες δυσκολίες που προκάλεσε η πανδημία.

Σήμερα όλοι αναγνωρίζουν, ακόμη και οι “θεσμοί”, ότι για πρώτη φορά μετά το 2009 καταγράφηκε πιστωτική επέκταση στην ελληνική οικονομία, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην παρέμβαση της ΕΑΤ. Έχουν ήδη εγκριθεί 35.603 δάνεια κι έχουν ήδη διοχετευθεί στην αγορά 8.156.362.239 ευρώ. Η πανδημία για την ΕΑΤ ήταν η απαρχή μιας περιόδου ιδιαίτερα παραγωγικής. Αλλάξαμε τις διαδικασίες, χρησιμοποιήσαμε τις σύγχρονες τεχνολογίες, βελτιώσαμε την ταχύτητα απόδοσης. Μέσα σε 3 μήνες βγάλαμε το πρώτο μας προϊόν. Ξεκινήσαμε τον Μάρτιο του 2020, ως φορέας, με 280 εκατ. ευρώ υπό διαχείριση. Σήμερα, τα υπό διαχείριση κεφάλαια ξεπερνούν τα 8 δισ. ευρώ και αυτό επετεύχθη με μια πολύ μικρή ομάδα στελεχών με μοναδικό μέσο την τεχνολογία λόγω lockdown, με ισχυρή πολιτική στήριξη και στρατηγικές συνεργασίες. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι διότι τα δάνεια που χορηγήθηκαν μέσα στην πανδημία συνέβαλαν στη δημιουργία περίπου 15.600 νέων θέσεων εργασίας. Χρηματοδοτήσαμε επιχειρήσεις που παρήγαγαν 160 δισ. τζίρο το 2019, το 60% δηλαδή του τζίρου της ελληνικής οικονομίας.

Συμπερασματικά, ενισχύσαμε το πιο δυναμικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας που απασχολεί χιλιάδες εργαζόμενους. Ειδικότερα, το 70% δόθηκε σε επιχειρήσεις με έως 10 εργαζόμενους, το 80% σε επιχειρήσεις με έως 2 εκατ. ευρώ τζίρο, ο μέσος όρος δανείων ήταν 240.000 ευρώ, το 38% των δανείων -περίπου 3 δισ. ευρώ- διατέθηκε στο εμπόριο, το 24% -2 δισ. ευρώ- στη μεταποίηση και το 15% στις υπηρεσίες καταλυμάτων και εστίασης». 

Εκτός των παραπάνω χρηματοδοτικών εργαλείων, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη το λεγόμενο «μικρό εγγυοδοτικό». Γιατί αποφασίστηκε να διευρυνθούν τα όρια ως προς τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων και φυσικά το ύψος του δανείου; 

«Το “μικρό εγγυοδοτικό” ξεκίνησε ως ένα πρόγραμμα για κεφάλαιο κίνησης έως 50.000 ευρώ των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι ανάγκες της επιχειρηματικότητας είναι πολύ μεγαλύτερες γι’ αυτό με απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης το όριο αυτό πενταπλασιάστηκε, αυξήθηκε στα 250.000 ευρώ. Επιλέξιμα είναι τα δάνεια σε επιχειρήσεις που θα συναφθούν με ημερομηνία χορήγησης (εκταμίευση των δανείων) έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021».

Η πανδημία φαίνεται ότι βαίνει στο τέλος της. Σε ποια κατεύθυνση θα κινηθεί στο εξής η αναπτυξιακή τράπεζα;

«Η νέα οικονομική πραγματικότητα απαιτεί δυναμικές και συγχρονισμένες πρωτοβουλίες. Η Ελλάδα χρειάζεται ένα ποιοτικό άλμα στον τομέα των επενδύσεων. Στην ΕΑΤ επιχειρούμε ένα σημαντικό βήμα στη δημιουργία νέων προοπτικών ανάπτυξης και ενίσχυσης της ελληνικής επιχειρηματικότητας και στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Ενθαρρύνουμε και υποστηρίζουμε ενεργά νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες στη χώρα, σε παραγωγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας. Η εξωστρέφεια, η καινοτομία και η στήριξη του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων βρίσκονται στο επίκεντρο της αναπτυξιακής μας πολιτικής. Αναπτύξαμε λοιπόν ένα σύστημα “B2B2B” που υποστηρίζει τα μικρά επιχειρηματικά σχέδια. Εκπαιδεύουμε τις μικρές επιχειρήσεις να αποκτήσουν το δικό τους επιχειρηματικό σχέδιο, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβασή τους σε πηγές χρηματοδότησης. Στη συνέχεια αυτοματοποιούμε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και ενισχύουμε τη διαφάνεια στη λήψη των αποφάσεων. Η τεχνολογία είναι στο κέντρο της νέας ΕΑΤ. Στο μέλλον η πιστοληπτική ικανότητα θα κρίνεται με αξιολόγηση ποσοτικών στοιχείων, αλλά και ποιοτικών που θα διατίθενται ψηφιακά.  Παράλληλα, δεν μπορούμε πλέον το 2021 να μη λαμβάνουμε υπόψη μας στοιχεία των επιχειρήσεων αλλά και των ίδιων των μετόχων, όπως διακρίσεις καινοτομίας, συνεργασίες.
Υπάρχει αυτή η σοφή φράση “you buy potential”, επενδύεις δηλαδή στις δυνατότητες, όχι μόνον στο παρελθόν.  
Ο επόμενος στόχος μας είναι η ανάπτυξη ενός νέου διευρυμένου “Know your customer” σε Fintech περιβάλλον για να συμβάλουμε στη διεύρυνση αυτών που αποκαλούμε Bankable επιχειρήσεις, αξιολογώντας τις δυνατότητες των επιχειρήσεων με βάση τη συνολική τους δράση. Αυτό το στοίχημα πρέπει να κερδηθεί».

Ποια χρηματοδοτικά εργαλεία να περιμένουν οι επιχειρήσεις;

«Στην ΕΑΤ βλέπουμε πέρα από τους αριθμούς και πέρα από τις δυσκολίες. Μέσα από αυτά αναζητάμε τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που μπορούμε να προσφέρουμε στις ελληνικές επιχειρήσεις. Τα χρηματοδοτικά προϊόντα που λειτουργούμε στην αγορά τους επόμενους μήνες είναι στοχευμένα, κλαδικά ή σε συγκεκριμένες περιφέρειες. Όπως θα ενημερωθήκατε, μόλις πριν από λίγες ημέρες βγάλαμε σε συνεργασία με το ΤΜΕΔΕ (για την ΕΑΤ ήταν η πρώτη συνεργασία με ιδιωτικό φορέα) ένα εγγυοδοτικό πρόγραμμα για μηχανικούς. Ακολουθεί ένα ακόμα στοχευμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης οπτικοακουστικών μέσων. Πρόσφατο είναι και το πρόγραμμα χρηματοδότησης μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται μόνο στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. 

Προχωράμε και με ένα μεγάλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα περίπου 2 δισ. ευρώ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που αναπτύσσουμε με συμβουλευτική μεγάλου ευρωπαϊκού οίκου (Oliver Wyman).
Το επόμενο χρηματοδοτικό προϊόν που σχεδιάζουμε αφορά την πράσινη ανάπτυξη (αειφόρος ανάπτυξη), όπως πράσινες επενδύσεις, μετάβαση σε πράσινες μορφές ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος. Στην ΕΑΤ δεν τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις. Αντίθετα προσπαθούμε να είμαστε μπροστά ή να συμβαδίζουμε με αυτές. Γι’ αυτόν τον λόγο σχεδιάζουμε άμεσα ένα προϊόν που θα αφορά την ψηφιακή ανάπτυξη των επιχειρήσεων. 

Για το τελευταίο τρίμηνο του 2021 επεξεργαζόμαστε εγγυοδοτικό για τον πρωτογενή τομέα και χρηματοδοτικό εργαλείο για νησιωτική επιχειρηματικότητα, καθώς και ένα mezzanine χρηματοδοτικό προϊόν το οποίο λειτουργεί ταυτόχρονα ως δανειακό χρηματοδοτικό εργαλείο αλλά και συμμετοχικό κεφάλαιο, δηλαδή ενισχύει τη ρευστότητα χωρίς να επιβαρύνει σημαντικά το παθητικό του ισολογισμού των ωφελούμενων επιχειρήσεων». 

Πέρα από τη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τα ευρωπαϊκά κονδύλια, διαφαίνεται στο μέλλον και η προσέλκυση χρηματοδότησης από άλλες αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδιωτικούς φορείς;

«Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, όπως προανέφερα, έχει χτίσει ένα πλέγμα συμμαχιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ενδεικτικά θα αναφέρω την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF), την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης (EBRD), το ΕΜΠ, τον ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ, την BPI France, την Παρευξείνια Τράπεζα, το INNOVATION NORWAY FUND, το EQUIFUND, τα υπουργεία Ναυτιλίας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αλλά και τον ΣΕΒ και το ΣΒΕΕ, το Χρηματιστήριο Αθηνών, την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης και το ΤΜΕΔΕ».