Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el

Συνεργασίες

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB έχει δημιουργήσει ένα πλέγμα διεθνών οικονομικών συνεργασιών υψηλού επιπέδου και διεθνούς εμβέλειας οργανισμούς όπως:

Επιπρόσθετα, έχει υπογράψει Μνημόνια Συνεργασίας με:

Έχει συνεργασίες με:

Συνεχίζουμε με αποδεδειγμένη πια τεχνογνωσία να συνεργαζόμαστε με διεθνούς κύρους οργανισμούς προσφέροντας στην ελληνική επιχειρηματικότητα προστιθέμενη αξία.