Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el

Ταμείο Εγγυοδοσίας COVID-19

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας αποτελεί μία προσπάθεια της Αναπτυξιακής Τράπεζας με σκοπό την διευκόλυνση επιχειρήσεων που επλήγησαν απο τις συνέπειες του COVID-19.

Σύνολα Προγράμματος

5.
Πλήθος Εγκεκριμένων Δανείων
3.389.
.298
Ποσό ΔανείωνΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ