Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el

Ταμείο Εγγυοδοσίας COVID-19

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας αποτελεί μία προσπάθεια της Αναπτυξιακής Τράπεζας με σκοπό την διευκόλυνση επιχειρήσεων που επλήγησαν απο τις συνέπειες του COVID-19.

Σύνολα Προγράμματος

15.
Πλήθος Εγκεκριμένων Δανείων
5.995.
.304
Ποσό ΔανείωνΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ