Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el
Δελτία Τύπου

Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid – 19

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας αποτελεί μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής το οποίο έχει δημιουργηθεί με κεφάλαια του Ελληνικού Δημοσίου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014- 2020». Διαχειριστής του είναι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), με σκοπό σύστασης την στήριξη της ελληνικής οικονομίας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19:

Δείτε παραπάνω πληροφορίες εδώ