Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el

Η Τράπεζα σε αριθμούς

Η HDB σχεδιάζει, διαμορφώνει και διαχειρίζεται στοχευμένα προγράμματα, με ευνοϊκούς όρους για την στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της στενής συνεργασίας με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας μας.

Ίδρυση
Πλήθος επιχειρηματικών δανείων
15.061.
.882€
Συνολικό ποσό δανείων

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ COVID-19  ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΩΣ 30-09-2021


  1. ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ COVID-19

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΩΣ 30-09-2021


ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΤΑΔΥΜ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΩΣ 30-09-2021


  1. ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΤΑΔΥΜ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΕΠΙΧ Ι)


ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΕΠΙΧ Ι) (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

1.ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

2. ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

3. ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

4. ΜΕΤΡΟ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν. ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ

5. ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΤΕΠΙΧ Ι

6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΙΙ


ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ Ι


ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ