Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el

Χαρτοφυλάκιο δανείων κεφαλαίου κίνησης με Τελικούς Αποδέκτες Μεγάλες Επιχειρήσεις

Το Χαρτοφυλάκιο δανείων κεφαλαίου κίνησης με Τελικούς Αποδέκτες Μεγάλες Επιχειρήσεις είναι ένα πρόγραμμα που φιλοξενείται στο Ταμείο Εγγυοδοσίας COVID-19.

Σύνολα Προγράμματος

Πλήθος Εγκεκριμένων Δανείων
2.338.
.500
Ποσό ΔανείωνΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ