Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el

Yποπρόγραμμα 1 «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ – Δάνεια επενδυτικών σχεδίων

Το Υποπρόγραμμα 1 είναι ένα υποπρόγραμμα της δράσης Επιχειρηματική Χρηματοδότηση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ)

Σύνολα Προγράμματος

Πλήθος Εγκεκριμένων Δανείων
121.
.435
Ποσό ΔανείωνΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ