Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el

Yποπρόγραμμα 2 «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ – Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού)

Το Υποπρόγραμμα 2 είναι ένα υποπρόγραμμα της δράσης Επιχειρηματική Χρηματοδότηση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ)

Σύνολα Προγράμματος

1.
Πλήθος Εγκεκριμένων Δανείων
262.019.
Ποσό ΔανείωνΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ