Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el

Yποπρόγραμμα 3 «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ – Κεφάλαιο κίνησης με επιδότηση επιτοκίου»

Το Υποπρόγραμμα 3 είναι ένα υποπρόγραμμα της δράσης Επιχειρηματική Χρηματοδότηση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ)

Σύνολα Προγράμματος

10.
Πλήθος Εγκεκριμένων Δανείων
1.319.
.389
Ποσό ΔανείωνΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ