Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el

Yποπρόγραμμα 4 «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ – Κεφάλαιο κίνησης με επιδότηση επιτοκίου»

 

Το Υποπρόγραμμα 4 είναι ένα υποπρόγραμμα της δράσης Επιχειρηματική Χρηματοδότηση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ)

Σύνολα Προγράμματος

6.
Πλήθος Εγκεκριμένων Δανείων
411.
.588
Ποσό ΔανείωνΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ