Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el

Νέα – Ανακοινώσεις

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Αναλωσίμων και υπηρεσίες Συντήρησης των εκτυπωτών και των Φωτοτυπικών Μηχανημάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας καθώς και των Ταμείων ΤΕΞΟΙΚ ΙΙ , ΤΕΠΙΧ Ι και ΤΕΠΙΧ ΙΙ», ανώτατου προϋπολογισμού € 20.000 (πλέον ΦΠΑ), με δικαίωμα προαίρεσης έως 50% του αρχικού ποσού σύμβασης.

1 2 3 39 40